Dizel generatory
Kärende generatory
Volokary woltly generator

ÖNÜMLER

Professional, ygtybarly we ygtybarly generatorlar bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.

Dizel generatoryny açyň

Dizel generatoryny açyň

Saklamak we daşamak aňsat costokary çykdajyly.

+
Sessiz dizel generatory

Sessiz dizel generatory

Ses derejesini peseltmek Howa garşy dizaýn.

+
Konteýner dizel generatory

Konteýner dizel generatory

Şol sanda 20 F, 40 HQ konteýner görnüşi Ses geçirmeýän dizaýn.

+
Täze energiýa - BESS

Täze energiýa - BESS

Ekologiýa taýdan arassa we tygşytly Gibrid batareýanyň energiýa saklanyşy.

+
Volokary woltly generator

Volokary woltly generator

Volokary woltly talaplary kanagatlandyryň Ygtybarly we durnukly öndürijilik.

+
Trailer generatory

Trailer generatory

Amatly hereket Howpsuz we ygtybarly.

+
Deňiz dizel generatory

Deňiz dizel generatory

Deňiz ülňülerine laýyk gelýär Highokary ygtybarlylyk.

+
Lightagty diň

Lightagty diň

Jübi yşyklandyryş enjamlary Highokary durnuklylyk.

+

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

2006-njy ýylda esaslandyrylan “LONGEN POWER” öňdebaryjy generator öndürijisidir we dizel generator toplumlarynyň dizaýny, öndürilmegi, satuwy, gurnamasy we hyzmatlary boýunça ýöriteleşendir.Jeneratorlarymyzyň kuwwaty 5kVA-dan 3300kVA çenli, Perkins, Cummins, Doosan, FPT, Mitsubishi, MTU, Volvo, Yanmar we Kubota hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylan we Stamford, Leroý Somer we Mekkalte alternatiwleri bilen enjamlaşdyrylan.

 • Yearsyllaryň tejribesi

  +

 • Oýlap tapyşlar we patentler

  +

 • Önümler beýleki ýurtlara eksport edilýär

  +

oýnamak
KERTIFIKAT
ÜPJÜNÇILIK GURNAMASY
HYZMATDAŞ
hyzmaty
 • KERTIFIKAT

  KERTIFIKAT

  “Longen Power” -iň birnäçe kär derejesi bar.

  +
 • ÜPJÜNÇILIK GURNAMASY

  ÜPJÜNÇILIK GURNAMASY

  Önümler üçin tehniki goldaw beriň.

  +
 • HYZMATDAŞ

  HYZMATDAŞ

  Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüldi.

  +
 • HYZMAT

  HYZMAT

  Qualityokary hilli hyzmatlary beriň.

  +

habarlar

 • Kompaniýa habarlary
 • Senagat habarlary
Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen 650KVA konteýner generatory

6öriteleşdirilen 650KVA konteýner generator toplumy ...

Bu kärende görnüşli konteýner generator toplumy, müşderi talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi ...

KOPRAK OKA
Köriteleşdirilen 500KVA kärende görnüşi dizel generator toplumy

Köriteleşdirilen 500KVA kärende görnüşi dizel geni ...

Kärende görnüşi dizel generatory Senagatdaky toplumlar, adatça, bir görnüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaly ...

KOPRAK OKA
Müşderiniň ýöriteleşdirmesi: 2000L uly göwrümli ýangyç guýujy enjam bilen enjamlaşdyrylan sessiz jenset

Müşderiniň ýöriteleşdirmesi: ümsümlik ...

Açyk ýerlerde ygtybarly we ygtybarly elektrik generatorlarynyň barha artýan zerurlygyna jogap hökmünde ...

KOPRAK OKA
Ykjam we özleşdirilip bilinýän: Pes güýçli sessiz dizel generatory kiçi göwrümli programmalar üçin amatly.

Ykjam we özleşdirilip bilinýän: pes güýçli dymmak ...

Pes güýji bolan müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, sessiz dizel generatorynyň täze nesli ...

KOPRAK OKA
550KW Super Sessiz Dizel Generator Mekdeplere üpjünçilik güýjüni düzýär

550KW Super Sessiz Dizel Generator toplumlary ...

Bilim pudagy üçin möhüm öňe gidişlikde, güýçli we pyşyrdaýan 550KW d ...

KOPRAK OKA
Söwda merkezine kuwwat berýän 825 kVA konteýner dizel generatorlary

825 kVA konteýner dizel generatory Genera ...

UZAK POWER 825kVA konteýner generator toplumy söwda merkezine elektrik goldawyny berýär ...

KOPRAK OKA
Içerki syýasatlar dizel generator toplumlaryny ösdürmek üçin güýç çözgütlerini öňe sürýär

Içerki syýasatlar güýç çözgütlerini öňe sürýär ...

Dizel generatorlary gurluşykdan başlap hemme zatda ygtybarly güýç çeşmesi bolup gelýär ...

KOPRAK OKA
Port generator toplumlary: Portlar üçin ygtybarly güýç çözgütleri bilen üpjün etmek

Port generator toplumlary: Ygtybarly P bilen üpjün etmek ...

Barha birek-birege bagly dünýäde täsirli, üznüksiz elektrik üpjünçiligi möhüm rol oýnaýar ...

KOPRAK OKA
Dogry dizel generatoryny saýlamak üçin giňişleýin gollanma: Ygtybarly güýç çykaryň

Dogry saýlamak üçin giňişleýin gollanma ...

Häzirki wagtda elektrik energiýasyna garaşly pudaklarda dizel generatorlary möhüm çözgüt ...

KOPRAK OKA
Ykjam we özleşdirilip bilinýän: Pes güýçli sessiz dizel generatory kiçi göwrümli programmalar üçin amatly.

Ykjam we özleşdirilip bilinýän: pes güýçli dymmak ...

Pes güýji bolan müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, sessiz dizel generatorynyň täze nesli ...

KOPRAK OKA