sahypa_banner

Habarlar

550KW Super Sessiz Dizel Generator Mekdeplere üpjünçilik güýjüni düzýär

Bilim pudagy üçin möhüm öňegidişlikde, mekdepler üçin ätiýaçlyk güýji çözgüdi hökmünde güýçli we pyşyrdaýan 550KW dizel generator toplumy hödürlendi.Döwrebap generator adatdan daşary ýagdaýlarda elektrik togunyň üznüksiz üpjün edilmegini üpjün etmän, eýsem amatly okuw gurşawyny döredip, sesiň peselmegini hem ileri tutýar.

550KW super sessiz generator bilen enjamlaşdyrylan:

● Howa garşy dizaýn.

Gurlan ümsümlik.

Fue Esasy ýangyç guýujy.

Battery Gaplap bolýan batareýa izolýatory.

Itation Tolkun ulgamy.

täzelikler_tow2

Önümçiligiň öňdebaryjy hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen 550KW super sessiz dizel generator toplumy, ses çykaryşyny ep-esli azaltmak üçin öňdebaryjy tehnologiýany öňdebaryjy ses izolýasiýa materiallary bilen birleşdirýär.Netijeli öwretmek we öwrenmek üçin asuda we asuda atmosferany saklamak möhüm ähmiýete eýe bolan mekdepler üçin iň amatly saýlawy edýär.

Generator toplumy täsirli kuwwatlylygy bilen mekdep şäherçesindäki köp sanly binany, şol sanda synp otaglaryny, administratiw ofisleri, kompýuter laboratoriýalaryny we hatda uly göwrümli çäreleri geçirmäge ukyplydyr.Backtiýaçlyk güýç goldawy mekdeplere okuwçylaryň bilimine täsirini azaldyp, elektrik togy kesilende işini üznüksiz dowam etdirmäge mümkinçilik berýär.

Üýtgeşik öndürijiliginden başga-da, sessiz dizel generator toplumy ajaýyp ýangyç tygşytlylygy bilen tapawutlanýar, mekdepler üçin tygşytly we ekologiýa taýdan arassa ätiýaçlyk çözgütlerini üpjün edýär.Döwrebap hereketlendiriji tehnologiýasy, çykdajylary we uglerod zyňyndylaryny azaldyp, ýangyç harçlanyşyny optimallaşdyrýar.Bu, okuw jaýlarynda durnuklylyga we energiýa netijeliligine barha artýan ünsi bilen ajaýyp gabat gelýär.

Mundan başga-da, sesiň hapalanmagyny azaltmak bilen, okuwçylar has gowy jemlenip bilerler we mugallymlar sapaklaryny hiç zat ünsüni jemlemezden berip bilerler.Bu akademiki görkezijilere oňyn täsir edýär we okatmak we öwrenmek üçin amatly atmosfera goşant goşýar.

Sözümiň ahyrynda, 550KW super sessiz dizel generatorynyň ornaşdyrylmagy mekdeplerde energiýa çözgütleriniň ätiýaçlyk nusgasy üçin täze döwür döredýär.Ygtybarly elektrik çykaryşyny, ýangyjyň netijeliligini we ses azaltmak mümkinçiliklerini birleşdirip, bu generator bilim edaralarynyň elektrik togunyň kesilmegini nädip çözýändigini görkezýär.Ümsüm dizel generatorynyň kömegi bilen, mekdeplere adatdan daşary ýagdaýlar wagtynda üznüksiz elektrik togy bilen üpjün etmek, okuwçylar we mugallymlar üçin hem okatmak we öwrenmek tejribesini üpjün etmek hukugy berilýär.

# B2B # elektrik stansiýasy # generator # super sessiz generator # generator üpjün ediji #

Gyzgyn telefon (WhatsApp & Wechat): 0086-13818086433

E-poçta:info@long-gen.com

https://www.long-gen.com/


Iş wagty: Awgust-15-2023