sahypa_banner

Habarlar

Köriteleşdirilen 500KVA kärende görnüşi dizel generator toplumy

Kärende görnüşindäki dizel generatory toplumlary, adatça, gurluşyk meýdançalary, öndürijilik çäreleri, açyk iş, gyssagly ätiýaçlyk güýji we ş.m. ýaly dürli amaly ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmalydyr, şonuň üçin kärende generator toplumlary köplenç has ýokary tehniki talaplary talap edýär.

JIANGSU UZAK GÜER, elektrik üpjünçiligi çözgütleri hünärmenini dizaýn edýär we öndürýär.Ösen önümçilik tehnologiýasy we önümçilik tejribesi bilen, müşderiniň talaplaryna laýyklykda 500KVA kärende görnüşli generator toplumlaryny özleşdirýär.

Dizel generator toplumy

Bu generator toplumynyň tehniki aýratynlyklary aşakdakylar:

Görnüşi: Ümsüm görnüş

Baş güýji (kw / kva): 400/500

Garaşma güýji (kw / kva): 440/550

Quygylygy: 50Hz / 60Hz

Naprýa .eniýe: 415V

Motor markasy: SCANIA

Alternatiw marka: Stamford

Dolandyryjy marka: ComAp

Döwüjiniň markasy: Schneider MCCB

Iki esse esasy ýangyç guýujy

stamford alternatory

Mundan başga-da, amaly ssenariýalaryň zerurlyklaryna laýyklykda dizaýnda we tehnologiýada has köp täzelikler etdik.

“SCANIA” hereketlendirijisi bilen işleýär
“SCANIA” hereketlendirijisi, berk gurluşyk we berkligi bilen tanalýan, kyn iş şertlerine we iş möhletiniň uzalmagyna mümkinçilik berýän meşhur Şwesiýa markasydyr. Mundan başga-da, täsirli we ygtybarly işlemek üçin ýokary kuwwatlylygy üpjün edip, güýçli öndürijilik hödürleýär.Kärende görnüşli generator toplumlarynyň uzak wagtlap işlemelidigini göz öňünde tutup, “Scania” hereketlendirijileri iň amatly saýlawdyr.

Skaniýa arkaly güýçlendiriji

Üç taraplaýyn klapan bilen enjamlaşdyrylan
Bu generator toplumy, içerki goşa ýangyç guýusyna we daşarky ýangyç guýusyna birikdirilen iki üç taraplaýyn klapan bilen enjamlaşdyrylandyr.Her üç taraplaýyn klapanda ýangyç sarp edilişini azaltmak we dürli ýangyç guýujy saýlamany üpjün etmek üçin ýangyç girişi we ýangyç gaýtarma porty bar.

Dizel generator toplumy

Ses berkitmesi bilen enjamlaşdyrylan
Adaty senagat ýumşadyjysyna esaslanyp, ses derejesini netijeli peseldip bilýän gaýa ýüňi öz içine alýan köp sanly ses berijiler bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu dizaýn, wakalar we çykyşlar üçin kireý görnüşli dizel generator toplumlarynyň daşky gurşaw talaplaryna laýyk bolup biler.

ses beriji

Schneider MCCB bilen enjamlaşdyrylan
Schneider zynjyry döwüjiler ýokary howpsuzlyga eýedir we doly tokly we gysga utgaşdyryjy gorag funksiýalaryny üpjün edýär, bu zynjyry wagtynda kesip we enjamlaryň we işgärleriň howpsuzlygyny gorap biler. Müşderileriň ilkinji saýlawy.

schneider mccb

Mundan başga-da, bu kärende görnüşli dizel generator toplumy hem a50Hz / 60Hz goşa ýygylykly kommutasiýahas köp ýagdaýyň zerurlyklaryna uýgunlaşmak we auçgun tussag edijigenerator toplumynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin.

uçgun tussag edilmegi

“LONGEN POWER” müşderilere kanagatlanarly güýç çözgütleri bilen üpjün etmek, müşderileriň isleglerine görä ýokary hilli önümleri dizaýn etmek we öndürmek, müşderileriň göwnünden turmak we öwmek gazanmak üçin köpden bäri ygrarly.

# B2B # elektrik stansiýasy # generator # sessiz generator # generator üpjün ediji #

Gyzgyn telefon (WhatsApp & Wechat): 0086-13818086433

E-poçta:info@long-gen.com


Iş wagty: Dekabr-02-2023