sahypa_banner

Kiçijik güýç KUBOTA DIZEL GENERATORY 8KW-27KW

  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • iň gysga

Marka Giriş:

1922-nji ýylda Kubota (Japanaponiýa) 3 at güýji bolan Aaponiýada oba hojalygy we senagat hereketlendirijisini gözledi we ösdürdi.Soň bolsa, ýokary öndürijiligi, ykjam, ekologiýa taýdan arassa we ýeňil hereketlendirijisi bilen dünýä bazaryna uly ynam gazandy. Az ýangyç sarp etmegi we ýokary ygtybarlylygy bilen oba hojalygynda, kiçi gurluşyk tehnikalarynda, kiçi dizel dwigatelinde we beýleki ugurlarda öňde barýar. .

Kubota hereketlendirijileri berk gurluşyk, ýokary hilli materiallar we berk synag proseduralary bilen dowam etdirilýär.Bu hereketlendirijiler talap edilýän şertlere garşy durmak we uzak wagtlap işlemegi üpjün etmek, iş wagty azaltmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin niýetlenendir.


Marka aýratynlyklary:

  • Pes güýjüň zerurlygyny kanagatlandyryň Pes güýjüň zerurlygyny kanagatlandyryň
  • Ykjam gurluş we ýokary hilli Ykjam gurluş we ýokary hilli
  • Pes ses Pes ses
  • Fuelangyjyň az sarp edilmegi Fuelangyjyň az sarp edilmegi
  • Daşky gurşawy goraýjy Daşky gurşawy goraýjy

Kubota 50Hz

Haryt bellikleri

Model Baş güýç Garaşma güýji Motor Alternator Dolandyryjy  
  KW kVA KW kVA Kubota Kuwwat (kw) Stamford (S) kVA ComAp göçürip al
LGKS-11 8 10 8.8 11 D1105-E2BG-CHN-1 9.5 S0L1-H1 10 AMF20 göçürip al
LGKS-14 10 13 11 14 V1505-E2BG-CHN-1 12.5 S0L1-L1 12.5 AMF20 göçürip al
LGKS-17 12 15 13 17 D1703-E2BG-CHN-1 15 S0L1-P1 15 AMF20 göçürip al
LGKS-22 16 20 18 22 V2203-E2BG-CHN-1 20 S0L2-G1 20 AMF20 göçürip al
LGKS-25 20 25 22 28 V2003-T-E2BG-CHN-1 22.5 S0L2-M1 25 AMF20 göçürip al
LGKS-33 24 30 26 33 V3300-E2BG2-CHN-1 29 SOL2-P1 30 AMF20 göçürip al
LGKS-38 27 34 30 37 V3300-T-E2BG2-CHN-1 35.5 S1L2-J1 35 AMF20 göçürip al

Önümiň beýany

Kubota hereketlendirijileri zyýanly hapalaýjylary azaltmak üçin ösen tehnologiýalary ulanyp, zyňyndy düzgünlerini berk ýerine ýetirýär.Kubota hereketlendirijilerini ekologiýa taýdan arassa edýär we ulanyjylara öndürijilige zyýan bermezden zyňyndy standartlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Kubota, ýokary güýç-ululyk derejesini hödürleýän ykjam hereketlendiriji dizaýnlary bilen tanalýar.Bu enjam öndürijilere we ulanyjylara giňişligi we agramy optimizirlemäge mümkinçilik berýär, esasanam ykjam enjamlar ýaly çäkli ýer bar bolan programmalarda.

Has köp saýlaw